Home » Kia

Kia

KIA RIO

Villaron Alonso’s Kia Rio at Arctic Lapland Rally 2020.

KIA RIO

Angel Paniceres’s Kia Rio at Rally Princesa 2019.

KIA RIO

Marcos Canedo’s Kia Rio at Rally Princesa 2019.

KIA PICANTO

Nuno Caetano’s Kia Picanto at Rali Terras D’Aboboreira 2019.

KIA PICANTO

Francisco Esperto’s Kia Picanto at Rali Terras D’Aboboreira 2019.